Agra Tour Packages

Classic North India Tour
09 Nights / 10 Days
Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi
Essance of India Tour
14 Nights / 15 Days
Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur - Cochin - Kumarakom - Mumbai
Honeymoon Tour in India
12 Nights / 13 Days
Delhi - Agra - Jaipur - Delhi - Goa - Delhi
Taj Mahal and Tiger Tour
09 Nights / 10 Days
Delhi - Jaipur - Agra - Jhansi - Khajuraho - Varanasi - Delhi
Golden Triangle Tour
05 Nights / 06 Days
Delhi - Jaipur - Agra - Delhi
North India Luxury Tour
09 Nights / 10 Days
Delhi - Jaipur - Agra - Jhansi - Khajuraho - Varanasi
Golden Triangle and Wildlife Tour
09 Nights / 10 Days
Delhi - Agra - Ranthambhore - Jaipur - Delhi
Golden Triangle Plus Tour
06 Nights / 07 Days
Delhi - Mandawa - Jaipur - Agra - Delhi
North India Delight Tour
04 Nights / 05 Days
Delhi - Varanasi - Jaipur - Agra - Delhi
Glimpses of India Tour
11 Nights / 12 Days
Mumbai - Aurangabad - Udaipur - Ranakpur - Jaipur - Agra - Delhi
Paradise on Earth with Forts and Palaces
20 Nights / 21 Days
Delhi - Srinagar - Pahalgam - Gulmarg - Srinagar - Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Rohet - Kumbhalgarh - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Delhi
Roots of India Tour
20 Nights / 21 Days
Delhi - Rishikesh - Haridwar - Varanasi - Khajuraho - Agra - Mathura - Jaipur - Mumbai - Bangalore - Puttaparthi - Mysore - Bangalore - Mumbai
Yoga and Meditation Tour in India
14 Nights / 15 Days
Delhi - Haridwar - Rishikesh - Shivpuri - Delhi - Jaipur - Agra - Delhi